HOŞGELDİNİZ

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ve ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katkılarıyla temelleri atılan, siber güvenlik alanında teknoloji üreten ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye ana hedefi doğrultusunda ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. Platform faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının da desteği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir.

Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Savunma Sanayii Başkanı Başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı üst düzey temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş Danışma Kurulu vasıtasıyla yapılır.

Misyonumuz

İhtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak.

Vizyonumuz

Siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli/milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak.

HEDEFLERİMİZ

Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak,

Üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak,

 Siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek,

Üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak,

Üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak,

Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek,

Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish